מת''י פתח-תקוה

מת''י פתח-תקוה

תחילת שנה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA