מת''י פתח-תקוה

מת''י פתח-תקוה

סתיו

יוזמות

בטאון מת"י פתח תקוה -תשע"ז

תלמידי כיתה ט'4 ליקוי-למידה בחטיבת "פיינברג" פ"ת "יוצרים שינוי" משמעותי לטובה במועדון גימלאים "סלע" בשיתוף החווה החקלאית

"יוצרים שינוי" היא תכנית חינוכית בינלאומית, שבאמצעותה לומדים התלמידים להתבונן בסביבתם, לזהות צורך לשינוי, לחשוב על פתרונות יצירתיים ולפעול למען ביצועם

WCAG 2.0 (Level AA)