יום א', א’ בטבת תשע”ט
דף הבית טפסים יצירת קשר

o נוהל השאלת ציוד בדיקה באתר השאלת ציוד של זמינות המוצר ע"י המשאיל ( V בירוק) מילוי טופס באתר של בקשה להשאלת הציוד הטופס מועבר לאחראית המת"י על ההשאלה – הודיה קהלני ההשאלה מותנית באישור רכז התחום . משך תהליך / אישור ההשאלה עד 10 ימים לאחר אישור רכז התחום , תקבלנה הודעה על כך ותיאום מועד קבלת הציוד. ימי קבלת ציוד: יום ה' בין השעות 18.00 – 16.00 החזר ציוד: מועד החזרת ציוד ייקבע ע"פ בקשתכם. הציוד צריך להיות מוחזר בשלמותו על כל חלקיו . ציוד שלא יוחזר בשלמותו עובד ההוראה יישא בעלות